English
VENUS ROASTER - ACCOMPANY VIETNAMESE PEOPLE
MÁY RANG CÀ PHÊTHIẾT BỊ CHO MÁY RANG CÀ PHÊ MÁY BẮN MÀUMÁY PHA CÀ PHÊMÁY XAY CÀ PHÊPHỤ KIỆN PHA CHẾ
VENUS 1.2 CLASSIC
VENUS 1.2 CLASSIC 0₫
Bảo hành 02 năm
VENUS03 CLASSIC
VENUS03 CLASSIC 0₫
Bảo hành 02 năm
VENUS 15 CLASSIC
VENUS 15 CLASSIC 0₫
Bảo hành 02 năm
VENUS 06 CLACSSIC
VENUS 06 CLACSSIC 0₫
Bảo hành 02 năm
EUREKA FIRENZE 75
EUREKA FIRENZE 75 17.900.000₫
12 tháng
MARS1.2 PREMIUM
MARS1.2 PREMIUM 0₫
Bảo hành 02 năm
MARS03 PREMIUM
MARS03 PREMIUM 0₫
Bảo hành 02 năm
MARS06 STANDARD
MARS06 STANDARD 0₫
02 năm
MARS06 PLUS
MARS06 PLUS 0₫
Bảo hành 03 năm
MARS15 STANDARD
MARS15 STANDARD 0₫
Bảo hành 02 năm
MARS15  PLUS
MARS15 PLUS 0₫
Bảo hành 03 năm
MARS30 STANDARD
MARS30 STANDARD 0₫
Bảo hành 02 năm