Máy Rang Cà Phê Chuyên Dành Cho Cơ Sở Rang Xay

Máy rang Cà Phê Công nghiệp là sản phẩm mà Dương Thành muốn đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp Cafe. Máy rang Cà phê Công nghiệp gồm công suất 5kg, 7kg, 10kg và nhiều loại máy lớn khác.

Giá 105.000.000 VNĐ Mua ngay

Giá 140.000.000 VNĐ Mua ngay

Giá 195.000.000 VNĐ Mua ngay

Giá 350.000.000 VNĐ Mua ngay

Giá 130.000.000 VNĐ Mua ngay